paczkomaty inpost

Paczkomaty Inpost Gościno

Zachodniopomorskie

Paczkomaty bez pozwoleń, mogą uciec z ulic. Wojewódzkie sądy administracyjne uważają, że paczkomaty to tymczasowe obiekty budowlane. Na ich postawienie trzeba to uzyskać pozwolenie. Gdy Naczelny Sąd Administracyjny uzna im rację, zwiększą się koszty stawiania takich obiektów, a także bankomatów czy mlekomatów. Obecnie będące paczkomaty postawione zostały bez praw budowlanych.

Paczkomaty Inpost Gryfice

Za sprawą kliku dociekliwych obywateli, firmy stawiające obiekty jak paczkomat czy mlekomat mogą mieć problemy. W szczególności dotkną one firmy Integer.pl, jaka stanowi właścicielem marki InPost. Według wojewódzkich sądów administracyjnych blisko 4 tys. paczkomatów to obiekty budowlane. By je napisać, trzeba pamiętać prawo. Ostatnio stwierdził tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. – Liczymy, że wyrok ten się nie uprawomocni – mówi Wojciech Kądziołka, dyrektor Biura Komunikacji Grupy Kapitałowej Integer.pl. – Jeżeli jednak wprowadzony w nim pogląd został zawarty przez Pierwszy Sąd Administracyjny też inne wojewódzkie sądy administracyjne, więc z pewnością odbiłoby się to ujemnie na wzroście sieci paczkomatów – dodaje. Zdaniem Integer.pl paczkomat to właśnie urządzenie techniczne – elektroniczna szafą depozytowa, daną do pozostawiania również do odbioru przesyłek. Część prawników nie zgadza się ale z obecnym pomysłem. Inni mówią, że przydatne są zmiany, bo należeć nie podąża za zmianami technologicznymi.
Dociekliwi obywatele kulą u nogi nowoczesnych techniki

smart allegro
smart allegro

W lutym 2018 r. dociekliwy mieszkaniec województwa łódzkiego wysłał do inspektora nadzoru budowlanego prośbę o sprawdzenie legalności budowy paczkomatu. Ten stwierdził, że paczkomat odnaleziono w otoczeniu chodnika, na terenie przylegającym do inwestora bez uzyskania żadnych pozwoleń. Powiatowy inspektor wstrzymał prowadzenie robót budowlanych. Zażądał przedstawienia zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania wielkiego i dokumentów z art. 33 ust. 2 pkt 1, 2, 4 Prawa budowlanego (pb). Chodziło m.in. o kilka egzemplarzy projektu budowlanego wraz z dokumentami wymaganymi przepisami.

DPD Kołobrzeg

Inwestor wycofałem się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Przekonywał, iż nie ma prawnej definicji paczkomatu. Brak istnieje również przepisów techniczno-budowlanych normujących wymogi, które powinny realizować tego typu urządzenia. W jego ocenie miejsce go na płytach chodnikowych więc nie są pracy budowlane. Nie korzystał to celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę ani dokonania zgłoszenia. I Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyznał rację inwestorowi.

zobacz również  dpd Koszalin

Obywatel, który sygnalizował problem nie był spełniony takim biegiem sprawy. Jego zdaniem postawienie paczkomatu, wymaga pozwolenia. A tak sytuacja dotarła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Ten w sądu z 17 stycznia 2019 r. rację przyznał obywatelowi (sygn. II SA/Łd 761/18).

Zasada nie podąża za rzeczywistością

WSA wskazał, że wykonanie budynku w danym miejscu, w rozumieniu art. 3 pkt 6 pb, może działać usytuowania konstrukcji, jaka została przeprowadzona poza miejscem budowy, co może działać takich obiektów budowlanych jak np. zbiorniki, urządzenia techniczne, kontenery, reklamy czy też paczkomaty oraz mlekomaty. Dlatego też w odniesieniu do paczkomatów, przez ich postawienie należy obejmować ich przyniesienie oraz wpisanie na podkładzie z potencjalnym wykonaniem pewnych przystosowawczych prac budowlanych, takich jak np. podłączenie do stylu lub utwardzenie podłoża. Łódzki WSA wskazał te że paczkomatami przejmował się już WSA w Warszawie. W sądu z 26 października 2018 r. (sygn. akt VII SA/Wa 2892/17) podkreślił, iż więc co wtedy określone zostało przez ustawodawcę wprost, pewnie nie nadążać za dostosowującą się rzeczywistością, technologiami, a także potrzebami inwestycyjnymi. A nie oznacza to, że inne metody pracy budowlanej są wyjęte spod zapisów prawa. Ustawodawca nie bez sensu bowiem definiuje pewne wzięcia w lekarstwo na tyle pełen i uniwersalny, aby pomimo obracającej się rzeczywistości, nadal potrafiły one odnaleźć dobre zastosowanie do nowoczesnych rodzajów pracy budowlanej.

zobacz również DPD Białogard

Nieco inaczej na rzecz patrzy Przemysław Dziąg, radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jego zdaniem wzrost i rozwój cywilizacyjny pokazuje, iż nie odda się zamknąć wszystkiego w samym katalogu. – Za chwilę zaprezentuje się, że jesteśmy coś innego, jakiś obiekt spoza katalogu. Powinny stanowić wtedy wskazane przesłanki, na pewnym poziomie ogólności, jednak z nowej strony na tyle jasne, by nie było pasztetów z klasyfikacją takich obiektów, jak kiosk, paczkomat, czy bankomat. Warto się tutaj zastanowić nad jakimś kryterium objętości, czy wielkości takiego obiektu – podkreśla Dziąg.

Bankomat i paczkomat jak obiekt tymczasowy

Ponadto warszawski sąd paczkomaty zakwalifikował jako obiekt tymczasowy, razem z art. 3 pkt 5 upb. Daje on cele na dane do czasowego wykorzystania w okresie mniejszym od ich mocy technicznej, przewidziane do przeniesienia w nietypowe mieszkanie czyli do rozbiórki oraz niepołączone trwale z gruntem, takie jak np. strzelnica, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe. Zdaniem sądu paczkomat zawiera się w współczesnej dodatkowej grupie. Też z kluczowej powinny zniknąć po 180 dniach. Te inne, jeżeli mają pracować dłużej, chcą uzyskania dania na budowę.

Zdaniem Jacka Kosińskiego, adwokata, partnera prowadzącego w kancelarii JK, orzeczenia, co do istoty są zgodne z uprawnieniem i orzecznictwem sądów administracyjnych. – Takie rekwizyty jak paczkomaty jednoznacznie stanowią tzw. tymczasowe obiekty budowlane. Dlatego konsekwentnie obejmuje je wymóg uzyskania dania na platformę, i odpowiednio. Cele te ewidentnie stanowią element zagospodarowania terenu. Winny zatem podlegać kontroli w niniejszym terenie. Fakt, że zostały zbudowane w własnym środowisku i tylko przywiezione do ostatniej lokalizacji nie zmienia tutaj niczego. Definicja obiektu budowlanego nie obejmuje bowiem sposobu jego wytworzenia. Np. w orzecznictwie przyznało się, że nawet ustawienie przyczepy kempingowej na indywidualnej działce podlega pod prawo budowlane – tłumaczy Jacek Kosiński. Coś własne zdanie jest Przemysław Dziąg. – Obiekty tymczasowe, o których prowadzi przepis ze powodu na własne gabaryty odbiegają od wymiarów paczkomatów. Świadomie wskazano, jedynie też popularniejsze. Żeby właściwie nie było, to w podstawie każdy obiekt, niejako usługowy, nietrwale powiązany z gruntem, np. bankomat spełniałby definicję obiektu tymczasowego – podkreśla Przemysław Dziąg.

Zobacz Szybka pożyczka web

InPost: paczkomat to danie techniczne

Spółka InPost Paczkomaty uważa, że paczkomat jest urządzeniem technicznym, które nie jest układane w danym miejscu, lecz robione w fabryce. Jest on przynoszony na środowisko jak gotowa funkcjonalna całość, która do czynienia wymaga wyłącznie podłączenia do zasilania. Dlatego wniosła ona skargę kasacyjną do Starego Sądu Administracyjnego na warszawski wyrok. – Paczkomat nie różni się to od pozostałych tego typu urządzeń, np. automatów sprzedażowych czy informacyjnych – podkreśla Wojciech Kądziołka. – Gdyby wziąć pod uwagę zdecydowanie jego parametry fizyczne z pominięciem funkcjonalności elektroniki, to ważna by go porównać po prostu ze dużym gabarytowo meblem. To obrazowe porównanie doskonale zdaje bezzasadność prób kwalifikowania umieszczenia paczkomatu w poszczególnym miejscu jak procesu budowlanego. Jeżeli pomimo ten plan nie został zawarty przez Pierwszy Sąd Administracyjny też inne wojewódzkie sądy administracyjne, to odbiłoby się to ujemnie na wzroście sieci paczkomatów – dodaje. Świadczyło to bowiem konieczność wszczynania procedur prawa budowlanego w stosunku do wszystkiego urządzenia, co ciągnęło za sobą wzrost kosztów i wydłużenie procesu lokalizacji paczkomatu w poszczególnym miejscu.

 

Źródło informacji prawo.pl

 

Paczkomaty Inpost Gryfice

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments